Konsultacje FSC – konsultacje społeczne w zakresie środka Dimilin 480 SC do 3 marca 2017 r


image_pdfimage_print

Informujemy o rozpoczętych konsultacjach społecznych w zakresie środka Dimilin 480 SC oraz o możliwości zgłaszania uwag odnośnie użycia przez RDLP w Poznaniu wyżej wspomnianego środka ochrony roślin w terminie do 3 marca 2017 r. pocztą tradycyjną z dopiskiem „konsultacje FSC” na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań, lub drogą elektroniczną: sekretariat@poznan.lasy.gov.pl, w tytule wpisując „konsultacje FSC”.

Ogłoszenie dotyczące derogacji na Dimilin 480 SC do pobrania – pdf