Światowy Dzień Walki z Rakiem w Wielkopolskim Centrum Onkologii


image_pdfimage_print

Światowy Dzień Walki z Rakiem w Wielkopolskim Centrum Onkologii

 

W odpowiedzi na apel Polskiej Unii Onkologii, w sobotę 4 lutego br. Wielkopolskie Centrum Onkologii włączy się w organizację akcji 17. Światowego Dnia Walki z Rakiem.

Hasłem przewodnim obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem jest apel PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej stosownie do postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem.

 

Miejsce prowadzenia akcji:

Wielkopolskie Centrum Onkologii,

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań.

 

Program akcji:

I. Prowadzenie wykładów na tematy związane z szeroko rozumianą profilaktyką nowotworów (OGRÓD ZIMOWY-mała scena):

10:00-10:05 powitanie uczestników

10:05-10:15 wystąpienie przedstawiciela WOW NFZ

10:15-10:30 wystąpienie przedstawiciela IFMSA

10:30-10:45 prezentacja kulinarna Orkiszowe Pola

10:45-10:55 wystąpienie przedstawiciela Konińskiego Klubu

„Amazonki”

10:55-11:05 wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia
Kobiet z problemami onkologiczno
ginekologicznymi „Magnolia”

11:05-11:15 wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia

Pacjentów Leczonych Radioterapią

11:15-11:35 warsztaty – rehabilitacja na piłkach

11:35-11:50 wykład pt.: „Pomoc psychologiczna w sytuacji

choroby nowotworowej”

11:50-12:00 wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia

Chorych na Czerniaka

12:00-12:20 wystąpienie wizażysty pt.: „Jak dobrze
wyglądać?”

12:20-12:30 wystąpienie przedstawiciela Polskiego
Towarzystwa Stomijnego „Polilko”

12:30-12:40 wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia

Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”

12:40-12:55 wykład pt.: „Nie pal. Nie używaj tytoniu w
żadnej postaci.”

12:55-13:10 wykład pt.: „Przestrzegaj zaleceń prawidłowego

sposobu żywienia”

13:10-13:25 wykład pt.: „Utrzymuj prawidłową masę ciała.”

13:25-13:40 nauka samobadania piersi na fantomach

13:40-13:55 wykład pt.: „Bądź aktywny fizycznie w
codziennym życiu. Ogranicz czas spędzany na
siedząco”

13:55-14:00 zakończenie i podsumowanie akcji

II. Prowadzenie pogadanek na tematy profilaktyki, wczesnego rozpoznawania, możliwości skutecznego leczenia nowotworów we wczesnych stopniach zaawansowania, a także problemów związanych z terapią i życiem po leczeniu (OGRÓD ZIMOWY – stoiska):

 1. Udzielanie prostych porad onkologicznych – rozmowa z lekarzem.
 2. Rozpowszechnianie zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, wydawanie materiałów edukacyjnych propagujących postawy prozdrowotne i czujność onkologiczną (pomiar tlenku węgla, BMI i tkanki tłuszczowej).
 3. Profilaktyka raka piersi (czynniki ryzyka, nauka samobadania piersi, informacje o badaniach profilaktycznych).
 4. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA) porady zdrowotne, w tym dietetyka, pomiar ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi.
 5. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ udzielanie informacji dotyczących świadczeń medycznych.
 6. Stoisko Konińskiego Klubu „Amazonki”.
 7. Stoisko Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia”.
 8. Stoisko Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka.
 9. Stoisko Polskiego Towarzystwa Stomijnego „Polilko”.
 10. Stoisko Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”.
 11. Stoisko Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią.
 12. Stoisko Orkiszowe Pola (edukacja żywieniowa i porady).

III. Warsztaty (ROTUNDA):

10:00-12:30 warsztaty makijażu

12:30-13:00 przerwa na obiad dla pacjentów na oddziałach

13:00-15:00 zajęcia z decoupage

IV. Wystawa zdjęć z kalendarza przygotowanego przez Koniński Klub „Amazonki” (hol główny) oraz wystawa zdjęć z kalendarza przygotowanego przez Wielkopolskie Centrum Onkologii (Ogród Zimowy).

 V. Zwiedzanie oddziałów i zakładów diagnostyczno-leczniczych

10:30-12:00 zwiedzanie oddziałów i zakładów diagnostyczno-leczniczych w 2 równoległych grupach

 

Osobą odpowiedzialną za organizację akcji jest dr n. med. A. Dyzmann-Sroka

(tel. 605 828 873; e-mail:agnieszka.dyzmann-sroka@wco.pl)