Ogólnopolski konkurs pt. „Szkoła wolna od używek”


image_pdfimage_print

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. „Szkoła wolna od używek” na projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać
o miłość?”.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu przez zespół projektowy projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki oraz przesłaniu go (w wersji papierowej) do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Obornikach ul. Piłsudskiego 76, w terminie do 16 kwietnia 2018r.

Prace konkursowe będą oceniane na poziomie: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. PPIS powołuje jury na poziomie powiatowym, które ocenia prace konkursowe i w terminie do 7 maja 2018r. przesyła (wersja papierowa) do WSSE w Poznaniu 1 pracę konkursową, najlepiej ocenioną. WPWIS powołuje jury na poziomie wojewódzkim, które w terminie do 21 maja 2018r. przesyła do Głównego Inspektoratu Sanitarnego 1 pracę konkursową, która została najlepiej oceniona. Główny Inspektor Sanitarny, w terminie do dnia 21 maja 2018r. powołuje komisję konkursową na poziomie krajowym, która w terminie do dnia 4 czerwca 2018r. oceni prace konkursowe i wyłoni 3 laureatów konkursu.

Prezentacja prac konkursowych laureatów, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału Konkursu w dniu 15 czerwca 2018r. w Warszawie. Informacja o miejscu i godzinie uroczystej Gali Finałowej konkursu zostanie przekazana laureatom w terminie do dnia 10 czerwca 2018r.

List Ministra Marka Posobkiewicza

Regulamin Konkursu na Szkoła Wolna od Używek 2018

Zał. nr 1 Deklaracja uczestnictwa szkoły w Konkursie

Zał. nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w Konkursie

Zał. nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców

Zał. nr 4 Formularz zgłoszeniowy szkoły

Zał. nr 5 Karta projektu

Zał. nr 6 Sprawozdanie z realizacji projektu