Rozstrzygnięcie konkursu – krzyżówka o tematyce nawiązującej do Światowego Dnia Zdrowia


image_pdfimage_print

Konkurs z okazji „Światowego Dnia Zdrowia” rozstrzygnięty.

Do dnia ustalonego w regulaminie do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Obornikach dostarczono 8 poprawnych haseł wypełnionej krzyżówki konkursowej. Komisja konkursowa w składzie: Monika Osak (PSSE w Obornikach), Dagmara Kłosowicz – (PSSE w Obornikach) oraz Agata Paluszek (NZOZ VITA KK) dnia 24.04.2018 wylosowała laureatów.

Nagrody otrzymują: Żaneta Gomulec, Izabela Muszyńska, Dominika Fajok.

 

Organizatorem i sponsorem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Obornikach

 

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki (z dopiskiem KRZYŻÓWKA) należy przesłać, bądź dostarczyć do 20.04.2018 do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki,

Należy podać swoje IMIĘ I NAZWISKO, WIEK, NUMER TELEFONU

 

Spośród prawidłowych rozwiązań komisja konkursowa wylosuje 3 laureatów, którzy
o wygranej zostaną powiadomieni telefonicznie. Wyniki losowania będą również ogłoszone
na stronie internetowej https://psse-oborniki.pl/konkursy/ oraz https://www.facebook.com/Powiatowa-Stacja-Sanitarno-Epidemilogiczna-w-Obornikach-218630625180285/

 

Krzyżówka docx pdf

Pytania do krzyżówki docx pdf

Regulamin konkursu doc pdf

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 • Postanowienia ogólne:
 • Przedmiotem konkursu jest wypełnienie krzyżówki o tematyce nawiązującej do Światowego Dnia Zdrowia
 • organizatorem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Obornikach
 • sponsorem nagród jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Obornikach
 • Cel konkursu:

Uświadomienie znaczenia zdrowia jako stanu pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu.

 • Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs jest skierowany do pełnoletniej społeczności mieszkającej na terenie powiatu obornickiego

 • Ramy czasowe trwania konkursu.

Od 26.03.2018 do 20.04.2018

 • Określa się zasady przeprowadzenia konkursu:
 • zadaniem dla uczestników konkursu jest poprawne wypełnienie krzyżówki,
 • sposób zgłaszania uczestników

Rozwiązanie krzyżówki (z dopiskiem KRZYŻÓWKA) należy przesłać, bądź dostarczyć do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki,

Należy podać swoje IMIĘ I NAZWISKO, WIEK, NUMER TELEFONU

 • każda osoba może zgłosić swoje uczestnictwo tylko raz
 • w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Obornikach
 • Skład komisji konkursowej.

Komisja w składzie:

 • Dwóch Pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Obornikach
 • Pracownik Służby Zdrowia

wylosuje laureatów

 • Zasady nagradzania:

–  liczba laureatów – 3 osoby,

– nagrodami są bony o wartości 50 zł każdy na diagnostykę laboratoryjną.

 • O wygranej, laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.