Szkolenie „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV”


image_pdfimage_print

„Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – Kontra HIV”

 

Szkolenie „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV” organizowane przez Monikę Osak – pracownika ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Obornikach, odbywa się co roku. Odbiorcami projektu jest młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu obornickiego. W tym roku szkolenie odbyło się wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach.  Uczestnikami było 20 uczniów – reprezentantów różnych klas tejże szkoły.

Głównym celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu HIV/AIDS wśród młodzieży, nabycie przez nich umiejętności dokonywania świadomych decyzji zmniejszających ryzyko zakażenia wirusem HIV  i szerzenia się chorób przenoszonych drogą płciową, ukształtowanie właściwych postaw wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS oraz wzbudzenie zainteresowania własnym zdrowiem i odpowiedzialności za zdrowie partnera.Tegoroczne szkolenie w powiecie obornickim odbyło się dnia 14 czerwca przy specjalnym udziale Pana Pawła Witzberga sierż. sztab. Komendy Powiatowej Policji w Obornikach.

Program szkolenia obejmował część teoretyczną, w której przedstawiono aktualną wiedzę dotyczącą problematyki HIV/AIDS oraz warsztaty, podczas których młodzież  starała się nabyć różnorodnych umiejętności pozwalających na racjonalne ocenianie zagrożeń i podejmowanie trafnych decyzji. Warsztaty miały również sprzyjać promowaniu postaw szacunku wobec siebie i innych, odpowiedzialności w kontaktach interpersonalnych oraz akceptacji wobec zakażonych HIV i chorych na AIDS.

Każdy uczeń po szkoleniu otrzymał dyplom Młodzieżowego Lidera Zdrowia świadczący o posiadaniu wiedzy na temat zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS.

Każdy z uczestników może współpracować w kolejnych latach nauki z nauczycielami w prowadzeniu konkursów happeningów i innych imprez szkolnych poświęconych profilaktyce zakażeń HIV/AIDS i będzie mógł liczyć na wynagrodzenie za swoją dodatkową pracę np. dyplom, prezentacje swoich osiągnięć na forum szkoły, wyższą ocenę ze sprawozdania.

 

Opracowała: Monika Osak