Szkolenia profilaktyczne dotyczące szkodliwości używania substancji psychoaktywnych.


image_pdfimage_print

Na terenie powiatu obornickiego odbyły się trzy szkolenia dot. profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. W Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach dnia 22.11.2018r. odbyły się dwa szkolenia, natomiast dnia 29.11.2018r. w Zespole Szkół w Objezierzu odbyło się jedno. Łącznie uczestnikami szkoleń było 205 uczniów.

We wszystkich przypadkach zajęcia trwały dwie godziny i zawierały w swojej treści: przekazanie aktualnej wiedzy na temat zagrożeń  zdrowotnych związanych  z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych, przekazanie wiedzy o rzeczywistym statusie prawnym „dopalaczy” i konsekwencjach prawnych, gdzie prelegentem był mł. asp. Paweł Witzberg z Komendy Powiatowej Policji w Obornikach. Następnie odbyły się zajęcia pt. Smak Życia czyli debata o „dopalaczach”, które zostały przeprowadzone przez pracownika ds. OZ i PZ PSSE w Obornikach – Monikę Osak.