„Młodzieżowi Liderzy Zdrowia”- edukacja antynikotynowa


image_pdfimage_print

W dniu 25 października 2019r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Objezierzu odbyło się szkolenie w zakresie profilaktyki antytytoniowej.

Szkolenie zostało zorganizowane z inicjatywy pracownika ds. Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Obornikach. Uczestnikami byli uczniowie klasy VII. Głównym celem spotkania było podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu zagrożeń związanych z paleniem tytoniu.

Program szkolenia obejmował część teoretyczną oraz warsztatową. Część teoretyczna zawierała treści dotyczące m.in.: składu dymu tytoniowego i jego wpływu na organizm ludzki, chorób wywołanych paleniem, wskaźników umieralności spowodowanej paleniem, biernego palenia, palenia wśród młodzieży, szkodliwości e-papierosów, składu e- papierosów i cyklu uzależnienia od nikotyny.

Podczas warsztatów młodzież starała się nabyć różnorodnych umiejętności pozwalających na racjonalne ocenianie zagrożeń i podejmowanie trafnych decyzji. Warsztaty sprzyjały również promowaniu zachowań asertywnych oraz wzbudzeniu zainteresowania własnym zdrowiem i odpowiedzialności za zdrowie otoczenia.

            Uczestnicy szkolenia otrzymali dyplom „Młodzieżowego Lidera Zdrowia” i będą przekazywali wiedzę na temat szkodliwości palenia tytoniu swoim rówieśnikom poprzez „edukację rówieśniczą”, podczas prywatnych spotkań, czy w środowisku szkolnym. Młodzieżowi Liderzy Zdrowia będą mogli współpracować z nauczycielami w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć, konkursów, happeningów poświęconych tej tematyce.

 

Opracowała: Monika Osak