Archiwa miesięczne: Styczeń R


image_pdfimage_print

NOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O WPROWADZANIU PO RAZ PIERWSZY NA TERYTORIUM RP ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH DO OBROTU !!!!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach informuje, że z dniem 1 stycznia 2020r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania […]