Podstawowe zalecenia dotyczące organizacji i uczestnictwa osób w uroczystościach Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w tym procesji Najświętszego Sakramentu


image_pdfimage_print

• w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych,
w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego,
obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski,
maseczki, przyłbicy, oprócz osób sprawujących kult religijny z wyłączeniem osób
sprawujących kult religijny,


• w procesji powinni uczestniczyć tylko wierni zdrowi (bez objawów chorób
infekcyjnych),


• uczestnicy procesji powinni zachować dystans co najmniej 2 m między sobą lub
realizować obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem osób sprawujących kult
religijny,


• należy rozważyć możliwie krótką trasę przejścia procesji,


• w regionach występowania wysokiego wskaźnika zapadalności należy rozważyć
procesję wokół kościoła z pominięciem przestrzeni publicznej,

• zaleca się przeprowadzenie dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektu kultu religijnego.