Wznowienie realizacji konkursu: „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”


image_pdfimage_print

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach uprzejmie informuje, że wznowiona zostaje realizacja konkursu: „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, zawieszonego z dniem 26.03.2020r. z powodu sytuacji epidemiologicznej związanej z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 i podjętymi w tym celu licznymi działaniami zapobiegającymi jego rozprzestrzenianiu (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz.U. 2020 poz.491 z póź. zm).

W związku z powyższym, wprowadzone zostały aneksem zmiany w regulaminie konkursu dotyczące terminów przeprowadzenia wszystkich etapów, sposobu przesyłania prac oraz grupy uczniów, do których został skierowany.

Zgodnie z naniesionymi zmianami konkurs jest  skierowany  do  uczniów  klas  VI  szkół  podstawowych (klas V w roku szkolnym 2019/2020). Zadanie konkursowe polega na napisaniu apelu do rówieśników pod hasłem: „Palić, nie palić – oto jest pytanie?” na temat używania e- papierosów.

Pracę laureata I miejsca w etapie szkolnym konkursu (z uzupełnionymi załącznikami nr 1 i 2, które są integralną częścią regulaminu – może być skan lub zdjęcie) należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@psse-oborniki.pl do dnia 23.10.2020r.

Prace niezgodne z regulaminem nie będą brały udziału w konkursie.

W sprawie konkursu, pozostaje do dyspozycji pracownik ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia – Monika Osak.

Zachęcam do udziału w konkursie.