„Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi” w związku z wystąpieniem epidemii SARS-CoV-2 opracowane w Głównym Inspektoracie Sanitarnym
Instrukcje: maseczki, rękawiczki, mycie rąk, dezynfekcja rąk
Wytyczne dla lokali gastronomicznych w sprawie organizowania przyjęć (komunie, wesela, konsolacje, urodziny, etc.)
Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 25.05.2020 r
Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Pytania i odpowiedzi – koronawirus (informacje i zalecenia)
Zalecenia dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego raz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego