Ekshumacje


image_pdfimage_print

Do wydania decyzji na przeprowadzenie ekshumacji i przewozu zwłok należy przedstawić następujące dokumenty:

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie ekshumacji i przewozu zwłok:
– we wniosku podać datę ekshumacji oraz zakład, który będzie wykonywał tą usługę,
– osoba składająca wniosek musi przedstawić swój dowód osobisty,

2. Akt zgonu ,

3. Oświadczenie żyjących członków rodziny osoby zmarłej, że wyrażają zgodę na ekshumację zwłok (matka, ojciec, mąż, żona, syn, syn, córka, brat, siostra) na oświadczeniach podać numer dowodu osobistego i przez kogo został wydany – /lub oświadczenie o braku innych żyjących krewnych niż wnioskodawca,

4. Zgoda administratora cmentarza na ponowny pochówek,

5. Zaświadczenie od firmy pogrzebowej o ustalonym terminie przeprowadzenia ekshumacji i transportu zwłok.

Formularze do pobrania