Komunikaty o jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli w 2018r.

KOMUNIKAT NR 4/2018 DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z KĄPIELISKA W POWIECIE OBORNICKIM Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.2016r poz. 1602), na podstawie przeprowadzonych badań wody w ramach kontroli wewnętrznej pobranej dnia … Czytaj dalej Komunikaty o jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli w 2018r.