Komunikaty o jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli w 2019r.

KOMUNIKAT NR 6/2019 DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z KĄPIELISK W POWIECIE OBORNICKIM Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.2019r poz. 255) na podstawie przeprowadzonych badań wody w ramach kontroli wewnętrznej pobranej dnia … Czytaj dalej Komunikaty o jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli w 2019r.