Program Bądźmy Zdrowi – Wiemy Więc Działamy


image_pdfimage_print

 

Program Bądźmy Zdrowi – Wiemy Więc Działamy

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa województwa wielkopolskiego
w zakresie promocji zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej został opracowany Projekt informacyjno – edukacyjny PL0432 „Bądźmy zdrowi – wiemy, wiec działamy” dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię.

Celem ogólnym Projektu jest poprawa stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży
w Polsce, a celem bezpośrednim zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży zagrożonych otyłością, nadwagą i chorobami dietozależnymi na terenie województwa wielkopolskiego poprzez zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie oraz kształtowanie właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych.

Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2009 do kwietnia 2011 roku, kontynuowany przez 5 kolejnych lat, czyli od maja 2011 do maja 2016.

Edukacja w szkołach prowadzona jest przez nauczycieli i pielęgniarki środowiska szkolnego, obejmuje dzieci sześcioletnie i ich rodziców oraz młodzież w szkołach gimnazjalnych i ich rodziców.

Edukatorzy wyposażeni zostali w pomoce programowe do realizacji Projektu:

poradnik dla edukatorów (kadry pedagogicznej szkół i pielęgniarek środowiska szkolnego),
poradnik dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnych i wczesnoszkolnych,
poradnik dla rodziców uczniów szkół gimnazjalnych,
poradnik dla gimnazjalistów,
kolorowanki,
ulotka – Etykieta, źródło informacji o produkcie

Wszystkie materiały są spójne tematycznie, a ich treści dostosowane do potrzeb odbiorców.

Zakres tematyczny materiałów:

Aktywność fizyczna a prawidłowy rozwój dziecka.
Zbilansowana dieta – żywienie dzieci i młodzieży.
Problemy zdrowotne występujące w populacji dzieci i młodzieży.

W ramach Projektu przeprowadzone zostały szkolenia dla dyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów wychowania zdrowotnego, pedagogów szkolnych i pielęgniarek środowiska szkolnego. Zorganizowano także festyn zdrowotny integrującego środowisko lokalne. W ramach Projektu prowadzone były badania ankietowe, aby ocenić poziom wiedzy uczestników i efekty prowadzonych prac.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej http://www.badzmyzdrowi.pl