Program edukacyjny „SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE”


image_pdfimage_print

„SKĄD  SIĘ  BIORĄ PRODUKTY  EKOLOGICZNE”
Program edukacyjny
Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Cel programu:

Zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

 

Grupa odbiorców:

 • dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat,
 • nauczyciele przedszkolni,
 • rodzice i opiekunowie dzieci,
 • pracownicy PIS danego województwa.

 

Materiały edukacyjne:

 • broszura dla dzieci „Skąd się biorą produkty ekologiczne” – każdy powiat otrzymał materiały edukacyjne (wg rozdzielnika),
 • 12 min. film animowany dla dzieci „Skąd się biorą produkty ekologiczne”,
 • scenariusz lekcji dla nauczycieli,
 • dodatek – webinaria (seminarium internetowe) „po1profilaktyka” – Jak prowadzić dziecko ku zdrowiu?, Jak skutecznie prowadzić edukację zdrowotną?,
 • prezentacja „Na spotkania w przedszkolu?” przygotowana na potrzeby szkolenia dla pracowników przedszkoli i rodziców.

Hasło do poniższych filmów

GIS – webinar – wychowawcy 02

GIS – webinar – rodzice

to “gis”