Program – Mamo, Tato – co Wy na to?


image_pdfimage_print

Program dla dzieci w wieku przedszkolnym

(5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów)

Cel ogólny Programu

Zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe Programu:

 1. Podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju
  emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
 2. Uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
 3. Ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich,  ich rodziców i opiekunów.
 4. Uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
 5. Przekonanie  rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
 6. Zachęcenie do wspólnego spędzenie czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

Treści programowe:

 • Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym
 • Prawidłowy rozwój mowy u dziecka
 • Szczepienia ochronne
 • Co nas gryzie?
  • Wszawica
  • Kleszcze