SYSTEM POWIADAMIANIA O WPROWADZANIU PO RAZ PIERWSZY NA TERYTORIUM RP ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH DO OBROTU


image_pdfimage_print

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach informuje, że z dniem 1 stycznia 2020r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U.z 2019 r. poz. 2499). W związku z ww. rozporządzeniem w przypadku, gdy skład produktu będzie właściwy dla przypisanej kategorii żywności nie będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające i w rejestrze zamieszczony zostanie stosowny wpis „nie prowadzono postępowania, proponowana kwalifikacja jest prawidłowa”, wówczas z przedsiębiorcą nie będzie prowadzona odrębna korespondencja (przyjęcie do wiadomości).

Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktowobjetych-obowiązkiem-powiadamiania/.

Ponadto z dniem 4 lutego 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wdroży nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych. Informacje o systemie opublikowano na stornie GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozynowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkowspozywczych/.

UWAGA!!!!

W związku z koniecznością migracji danych ze starego systemu obsługi powiadomień planowane jest wyłączenie Elektronicznego Systemu Powiadamiania wdniu 30.01.2020r. około godziny 15:00. W okresie 30.01.2020-03.02.2020r. przewidywana jest przewa techniczna w działaniu rejestru oraz systemu.