Koronawirus (SARS-CoV-2)

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGODLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2). Aktualizacja na dzień 14 lutego 2020 r. – strona Głównego Inspektoratu Sanitarnego Aktualności dotyczące koronawirusa (SARS-CoV-2) – strona Głównego Inspektoratu Sanitarnego


JAK KORZYSTAĆ ZE STUDNI OLIGOCEŃSKICH PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH

WSTĘP Wody oligoceńskie czerpane z głębokości ponad 200 m chronione są przez położone powyżej warstwy nieprzepuszczalne przed przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Są one wolne od zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych, wynikających z działalności człowieka i w pełni bezpieczne dla zdrowia ludzi bez uprzedniego uzdatniania chemicznego ani dezynfekcji. Ze względu na […]


NOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O WPROWADZANIU PO RAZ PIERWSZY NA TERYTORIUM RP ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH DO OBROTU !!!!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach informuje, że z dniem 1 stycznia 2020r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania […]


Szkolenia profilaktyczne dotyczące substancji psychoaktywnych – Smak Życia czyli debata o „dopalaczach”

Na terenie powiatu obornickiego odbyły się dwa szkolenia dot. profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. W Szkole Podstawowej w Parkowie szkolenie odbyło się 29.11.2019, natomiast dnia 02.12.2019r. w Zespole Szkół im. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach. Łącznie uczestnikami szkoleń było 41 uczniów. Zajęcia pt. Smak Życia czyli debata o „dopalaczach”, zostały przeprowadzone przez […]